TIN TỨC & SỰ KIỆN
DkV123456 - Copy.png
1. Ngày 23/09/2013, CTY TNHH DKV VIET NAM đã hoàn thành đăng ký và được cấp chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu do CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ phê duyệt.Có hiệu lực 10 năm, bắt đầu từ ngày ký duyệt.


2. DKV VIET NAM hiện nay đang làm đại lý chính thức của: Torqueleader/Gedore( UK/Germany), Hytorc/USA, Larzep/Spain, CDI-SNAP ON/USA

IMG_1153.JPGIMG_1262.JPGChung chi dai ly wren.jpg
chung nhan dai li 2016-page-0.jpg